Distributionsförseningar i Västmanland fredag 31 maj

Idag är tidningsdistributionen försenad på följande orter och områden:

Köping

Västersörby och Litsberga fram till klockan 8:00

Arboga

Samtliga distrikt i Arboga med omnejd fram till klockan 9:00

Fagersta

Risbro och Uggelbo fram till klockan 8:00

Brandbo, Bastmora och Hedkärra fram till klockan 9:00