Distributionsförseningar i Västmanland fredag 26 juli

Idag är tidningsutdelningen försenad i Heby, Fagersta och Sala i områdena Fiskartorget/Väsby till 07:30. I Sala i områdena Salbohed och Färnebo beräknas utdelningen vara klar till 08:00