Distributionsförseningar i Västmanland fredag 1 mars

Idag är tidningsutdelningen försenad på följande områden och orter:

Västerås:

Skälby Norr till klockan 12.00.

Sala: 

Kungsängen, Mamre till klockan 10.00