Distributionsförseningar i Västmanland

Idag är tidningsdistributionen försenad på följande områden:

Sala

Heby till klockan 7:30

Centrum, Josefsdal, Skuggan, Ransta, Dalhem, Saladamm, Möklinta och Sätra Brunn till klockan 8:30

Fiskartorget och Väsby till klockan 9:00

Tärnsjö och Östervåla till klockan 10:30

Salbohed och Västerfärnebo till klockan 11:00

Västerås

Vallby, Eriksborg, Karlsdal och Hallstahammar till klockan 8:15

Kvicksund till klockan 10:00

Köping

Kolsva, Busta, Lundby, Lersäter, Bysala, Karmansbo, Solmyra till klockan 8:00

Östanås till klockan 9:00