Distributionsförseningar i Västmanland

Idag är tidningsdistributionen försenad på följande orter och områden:

Köping (samtliga distrikt) till klockan 8:00

Arboga (samtliga distrikt) till klockan 8:00

Västerås

Brandthovda, Norra Öster Mälarstrand, Talltorp och Malmaberg till klockan 7:30

Tillberga, Ängsgärdet och Sandgärdet till klockan 8:00

Kristiansborg, Aroslund och Kyrkbacken till klockan 9:00

Sala

Kungsängen och Mamre till klockan 8:00

Emaus och Ängshagen till klockan 9:00

Skuggan och Dalhem till klockan 10:00

Tärnsjö och Östervåla till klockan 7:30