Distributionsförseningar i Sala tisdag 11 februari

Idag har vi förseningar i distributionen på följande områden:

 

Sala: 08:00

Heby: 08:00