Distributionsförseningar i Sala onsdag 24 juli

Idag är tidningsutdelningen försenad i Salbohed och Västerfärnebo till klockan 08.00.