Distributionsförseningar i Sala onsdag 13 februari

Idag har vi förseningar i distributionen på följande områden:

 

Sala: 

Östervåla/Harbo: 12:00

Dalhem: 12:00