Distributionsförseningar i Sala och Tärnsjö

Idag är tidningsdistributionen försenad på följande områden:

Sala

Fiskartorget, Väsby, Emaus, Ängshagen och Tärnsjö till klockan 9:00