Distributionsförseningar i Sala och Heby idag torsdag den 24 september

På grund av problem i tryckeriet är det sent i:

Sala (med omnejd) – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 08:00

Heby (med omnejd) – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 08:00