Distributionsförseningar i Sala och Heby idag onsdagen den 28 oktober 2020

Idag är det sent i:

Sala (med omnejd) – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 08:30

Heby (med omnejd) – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 08:30