Distributionsförseningar i Sala och Östervåla

Idag är tidningsdistributionen försenad i Sala, gäller område Fiskartorget och Väsby till klockan 7:30. I Östervåla pågår utdelningen fram till klockan 9:00.