Distributionsförseningar i Sala måndag 18 mars

Idag har vi distributionsförseningar i följande områden:

 

Sala:

Josefdal/ Skuggan/ Ransta/ Sätra Brunn/ Salbohed/ Väster Färnebo/ Saladamm/ Möklinta: 10:00

Heby:

Heby/ Vittinge/ Östervåla: 08:00