Distributionsförseningar i Sala måndag 18 februari

Idag har vi en försening med utdelningen i Sala i områdena Saladamm och Möklinta till klockan 08.00.