Distributionsförseningar i Sala måndag 11 februari

Idag har vi förseningar i distributionen på följande områden:

 

Sala:

Dalhem: 08:00

Sätra Brunn: 11:00

Heby: 

Östervåla: 10:00