Distributionsförseningar i Sala idag måndag den 30 november 2020

Idag är det sent i:

Skuggan, Sala – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 09:30