Distributionsförseningar i Sala idag fredag den 19 juni

Idag är det sent i:

Sala, Centrum – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 08:00.