Distributionsförseningar i Sala/Heby

Generell distributionsförsening i Sala/Heby, beräknas klart 08:00

Dalhem beräknas klart 09:00