Distributionsförseningar i Sala/Heby idag måndag den 07 september

Idag är det sent i:

Sala (med omnejd) – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 08:00

Heby, Tärnsjö och Östervåla (med omnejd) – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 08:00

Kungsängen, Emmylund, Sala – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 11:00