Distributionsförseningar i Sala fredag 15 februari

Idag har vi förseningar i distributionen på följande områden:

 

Sala:

Östervåla: 07:30

Sätrabrunn/Salbohed: 09:00