Distributionsförseningar i Sala

Idag är tidningsdistributionen försenad på följande områden:

Tärnsjö till klockan 8:00

Mamre, Åkra och Centrum till klockan 10:00

Möklinta, Broddbo och Muren till klockan 8:00