Distributionsförseningar i Sala

Idag är tidningsdistributionen försenad på följande områden:

Östervåla till klockan 9:00

Fiskartorget, Väsby, Åkra, Jakobsdal, Dalhem och Tärnsjö till klockan 10:00

Jakobsberg och Turbo till klockan 12:00