Distributionsförseningar i Sala

Idag är tidningsutdelningen försenad på följande områden i Sala:

Fiskartorget

Väsby

Jakobsberg

Turbo

Kungsängen

Mamre

Utdelningen pågår fram till klockan 8:00.