Distributionsförseningar i Sala

Idag är tidningsdistributionen försenad på följande områden:

Fiskartorget och Väsby till klockan 8:00

Kungsängen och Mamre till 9:00