Distributionsförseningar i Sala

Idag är tidningsdistributionen försenad på följande områden:

Sala

Centrum, Mamre, Skuggan, Dalhem, Sörbäck och Ransta till klockan 8:00

Sätrabrunn, Salbohed och Västerfärnebo till klockan 8:00

Heby till klockan 12:00

Möklinta, Broddbo och Muren till klockan 12:00