Distributionsförseningar i Sala

Idag är tidningsdistributionen försenad i Fiskartorget, Väsby och Heby till 09:00