Distributionsförseningar i Sala

Idag är tidningsutdelningen försenad på följande områden:

Sala/Heby/Tärnsjö- till 08:00