Distributionsförseningar i Sala

Idag är tidningsdistributionen försenad i Salbohed, Västerfärnebo, Sätra Brunn och Tärnsjö till 12:00