Distributionsförseningar i Heby idag måndag den 22 juni

Idag är det sent i:

Tärnsjö/Östervåla, Heby – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 08:00