Distributionsförseningar fredag 3 maj i Västmanland

Idag är tidningsutdelningen försenad på följande områden och orter:

Köping, område Kolsva, Västersörby, och Litsberga till klockan 08:00.

Köping, Nibbles Backe till klockan 09:00.

Arboga, till klockan 08:00.

Västerås, område Brandthovda till klockan 09:30.

Sala, Salbohed och Västerfärnebo fram till klockan 07:30