Distributionsförseningar

Idag är tidningsutdelningen försenad i hela Västmanland till klockan 8.

I Sala, områdena Fiskartorget, Väsby, Jakobsberg och Turbo till klockan 10.