Distributionsförseningar 6 mars i Västmanland

Idag onsdag 6 mars är tidningsutdelningen försenad på följande orter och områden:

Västerås, Vasastaden 09:00

Arboga med omnejd 08:00. Förutom Nästkvarn, Höjen och Anneborg 09:00.

Sala, centrum, Fiskartorget, Väsby 11:00.

Köping, 08:00.