Distributionsförseningar 31 oktober

Idag har vi förseningar i följande områden:


Sala:

Fiskartorget/Väsby: 08:00