Distributionsförseningar 27 december

Idag har vi förseningar i distributionen på följande områden:

 

Sala:

Centrala Sala/Skuggan/Dahlhem: 10:00