Distributionsförseningar 22 december

Idag är vi försenade i distributionen på följande områden:

 

Centrala Sala: 07:30