Distributionsförseningar 1 november

Idag har vi förseningar i följande områden:


Sala: 

Mamre/Åkra: 08:00
Centrala Sala: 09:00