Distributionsförsening i Västmanland torsdag 11 juli

Idag är det distributionsförsening i följande område;

Heby till 07;30