Distributionsförsening i Västmanland onsdag 7 augusti

Idag är tidningsutdelningen försenad i följande områden;

Heby/ Tärnsjö till 09:00

Arboga med omnejd till 09:00