Distributionsförsening i Västmanland måndag 8 juli

Idag är tidningsutdelningen försenad i följande område;

Sala; Salbohed/ Västerfärnebo till 08:00