Distributionsförsening i Västmanland måndag 5 augusti

Idag är tidningsutdelningen försenad i följande område:

Västerås; Södra Gryta och Odensvi till 07:30

Sala; Ransta till 07:30

Köping; Busta, Lundby, Lersäter, Bysala, Karmansbo och Solmyra till 07:30