Distributionsförsening i Västmanland fredag 12 juli

Idag är det distributionsförsening i följande områden;

Hela Västmanland generellt till 07:30

Sala; Salbohed, Västerfärnebo, Ransta till 09:00