Distributionsförsening i Sala idag 21 januari

Idag är tidningsutdelningen försenad i Sala fram till klockan 14:00.