Distributionsförsening i Sala Heby Ransta och Tärnsjö

Idag är vi sena i Sala Heby beräknas vara klara ca 09:00

Ransta beräknas vara klar 11:00

Tärnsjö beräknas vara klar 12:00