Distributionsförsening i Heby måndag 1 juli

Idag är tidningsdistributionen försenad i Heby, område Östervåla fram till klockan 10.00.