Distributionsförsening

Idag är tidningsutdelningen försenad på följande områden:

Hela Västmanland fram till klockan 7:30.

Sala, område Dalhem till 8:30.

Fagersta, Karbenning och Ängelsberg fram till klockan 8:30.