Distributionsförsening 24/4

Generell distributionsförsening i Sala och Heby-området. Distributionen beräknas klar 08:00