Distributionen återupptagen i Sala igen

Utdelningen beräknas pågå under stora delar av tisdagen