När har jag rätt till kompensation?

Du har rätt till kompensation när din tidning är helt utebliven och du gör reklamationen inom 7 dagar.

Du kan reklamera din tidning genom att logga in, gå till ”Mitt konto” och välja ”Utebliven tidning”.
Du kan även direkt gå in här