Hur löser jag korsord digitalt?

Klicka på de kryss eller knåp som du vill lösa. Längts upp i menyn finns olika hjälpfunktioner som förklarar de olika stegen.
• Så hör gör du
• Så här tävlar du
• Fortsätt senare

Så här gör du:
1) Klicka på den ruta där du vill börja att skriva.
2) Vill du byta riktning mellan vågrätt och lodrätt, så gör du det genom att dubbelklicka eller trycka på mellanslagstangenten.(För iOS bara mellanslagstangenten).
3) Vill du fortsätta senare: klicka på ”Fortsätt senare”, så får du en länk till din epost. Det betyder att du kan fortsätta på en annan enhet än den du började på.
4) Korsordet går att lösa i dator (Mac och PC), läsplatta och smartphone både iOS och Android.
5) Bäst fungerar det om du har senaste version av webbläsare och systemprogram, kör du Android bör du använda Chrome som webbläsare.

Så tävlar du
All information om hur du tävlar hittar du vid respektive tävling i din tidning.

Fortsätt senare
Vill du fortsätta senare: klicka på ”Fortsätt senare”. Här kan du välja om du vill spara korsordet på den enhet som du löser det på eller en annan enhet. För att lösa korsordet på en annan enhet så sa du ange din mailadress, sedan får du en länk till din epost. Det betyder att du kan fortsätta på en annan enhet än den du började på.

Problem eller frågor?

Om du har problem med funktioner i korsordet eller synpunkter kan du kontakta kryssleverantörens support på kundservice@kryssochquiz.se