Hur funkar automatisk nedladdning av e-tidningen?

Från och med version 8.0.5 av e-tidningsappen för iOS-enheter (lanserad 2 juli 2019) och 8.2.4 för Android-enheter (lanserad 21 augusti 2019) finns flera nya funktioner i appens inställningspanel, bland annat automatisk nedladdning av nya utgåvor och automatisk rensning av nedladdade utgåvor.

Automatisk nedladdning innebär att den nya utgåvan av tidningen laddas ner i bakgrunden under natten så att den automatiskt blir tillgängliga för läsning offline.

Här nedan beskrivs funktionerna för automatisk nedladdning i den nya inställningspanelen, som du når genom att trycka på ”Inställningar” i verktygsraden i appens botten. Bilderna visas iOS, men det fungerar på liknande sätt i Android.

Ladda ner e-tidning i bakgrunden

Om du trycker på ”Automatisk nedladdning”  slås funktionen på och en ny inställningspanel öppnas där det står ”0 titlar valda”.
Tryck på raden ”0 titlar valda” för att ställa in vilka titlar du vill ladda ned automatiskt.

Ladda ner e-tidningen automatiskt i bakgrunden

Nu visas alla tidningar som är tillgängliga i appen, även de som du kanske inte har åtkomst till via din prenumeration.

Markera den titel du vill ladda ner automatiskt, i de flesta fall appens huvudtidning.

(Vi kommer att utveckla den här vyn så att appens huvudtidning visas tydligare)

Ladda ner e-tidningen automatiskt i bakgrunden

Markera den tidning som du vill ska laddas ner automatiskt. I bilden ovanför är ”Falu-Kuriren” markerad för automatisk nedladdning och en liten bock visas på den tidningens rad.

Klart! Nu kommer din valda tidning att laddas ner varje natt till din enhet, men bara under vissa förutsättningar:

  • Din enhet måste vara laddad till minst 60%, och helst ansluten till laddaren.
  • Din e-tidningsapp måste vara aktiv i bakgrunden, den får alltså inte vara helt avslutad
  • Du måste vara inloggad i appen och ha åtkomst till den valda tidningen
  • Din enhet måste vara ansluten till ett wifi-nätverk.

 

Funktionen för automatisk nedladdning i bakgrunden är en avancerad och komplex funktion som vi kommer att utveckla och förbättra efterhand. För dig som vill använda e-tidningsappen offline så innebär det att du slipper att först manuellt ladda ner utgåvorna. Och du som har en långsammare internetuppkoppling kommer du att uppleva läsningen som snabbare när utgåvorna laddats ner automatiskt till din enhet under natten.

Om du upplever problem med automatisk nedladdning eller har andra synpunkter vill vi gärna att du skickar in en felrapport.